Thursday, April 19, 2012

342 ஜீவன் முன்னோட்டம்

சென்னையில் மல்டிமீடியா படிக்கும்  மாணவர்களின்  (உண்டியல் படப்புகழ் மேலும் படக்குழுவினரின்) மற்றுமொரு ஜீவன்  குறும்படத்தின் முன்னோட்டம். விரைவில் எதிர்பாருங்கள் “ஜீவன்” குறும்படம்.
No comments:

Follow by Email